Contentor Blogg

Dynamic Code – säkra, snabba och smidiga DNA-tester

Dynamic Code – säkra, snabba och smidiga DNA-tester

Hälsa och sjukvård är ett ofta omdiskuterat ämne – såväl i hemmet som på arbetsplatsen och i de politiska rummen. Sedan 2000 utvecklar Dynamic Code tester för olika symtom och diagnoser. Genom att erbjuda DNA-tester med snabba och säkra svar får du som kund reda på om du har eller inte har en sjukdom – anonymt, smidigt och tillförlitligt. Vi pratade med Henrik Georgson, E-commerce manager på Dynamic Code, om hur allting började, framtiden och det vitala i att erbjuda en helhetslösning.

En försmak av framtidens hälso- och sjukvård

På Dynamic Code kan du testa dig, hämta testsvar, besöka vårdcentral, beställa e-recept, komma i kontakt med läkare och få rådgivning. Snabbt, enkelt och säkert. Genom att knyta ihop hemtest och modern labbteknik med den digitala vårdkedjan tror Dynamic Code att vi redan nu kan få en försmak av framtidens hälso- och sjukvård. Men hur föddes egentligen idén till att starta företaget? Anne Kihlgren och Björn Rosén, båda med forskarbakgrund och lång erfarenhet, arbetade under 90-talet med att ta fram kriminaltekniska analyser i brottsutredningar.

”Anne och Björn fascinerades över hur mycket information som gick att få fram med DNA-tester och insåg att den nya tekniken skulle komma att revolutionera sjukvård och släktskapsanalys”, säger Henrik.

Henrik Georgson, E-commerce manager på Dynamic Code.

Så lyckades Dynamic Code med sin integration

Sedan hösten 2000 har Dynamic Code drivits av Anne och Björn, båda med stor erfarenhet inom DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi. Dynamic Code insåg dock tidigt att enbart test och testsvar inte räckte. Henrik förklarar:

”Vi behövde ett ekosystem där kunden kunde köpa sitt test, testa hemma, skicka in testet, få ett digitalt provsvar och gå vidare med provsvaret till en digital eller fysisk vårdgivare”.

 

För att klara av den uppgiften byggde Dynamic Code upp en helt unik plattform som hanterar hela denna kedja i en integration utan geografiska begränsningar. Kunden kan då få både test, labbsvar och doktor direkt i hemmet via sin smarta telefon.

”Vi har en unik svarshantering”

Utveckling och analys sker i företagets laboratorium i Linköping. Henrik förklarar det unika i vad Dynamic Code erbjuder:

”Vi har en unik svarshantering där kunden är anonym med undantag av de fall där lagen kräver personuppgifter. Våra kunder värdesätter snabba och säkra svar och en typisk kund är medveten om vikten av kontroll över sin egen hälsa”.

Dynamic Codes mål är att erbjuda en helhetslösning med självtester samt att bli nyckelpartner för kommuner och migrationsverk när det gäller släktskapsanalys. Klicka in på www.dynamiccode.com om du vill veta mer om företaget.