Företag i kris, Dan Nilsson

Dan Nilsson: “Oftast är det bättre att ta beslut än att spendera lång tid”

Under den här extraordinära tiden gör vi på Contentor vårt bästa för att stödja våra kunder och partners så mycket vi kan och på så många sätt som möjligt. Förutom våra primära tjänster vill vi dela kunskap som kan underlätta för företag under coronatiden. Vi intervjuade därför Dan Nilsson, en av Contentors grundare. Han har tidigare bland annat också drivit e-handeln roligaprylar.se samt varit delaktig i fyndiq.se, inkubatorn E-commerce Park och startat upp nyhetssidan och branschforumet ehandel.se. Dan delar med sig av sina åsikter och tips om bland annat strategiska och taktiska steg i den nuvarande situationen.

 – Låt oss börja med din egna erfarenhet. Berätta om hur den nuvarande situationen förändrade din livsstil och ditt affärssätt?

– Vi är nog alla mer eller mindre otrygga i situationen vi är i. Det finns inga svar på frågorna vi ställer oss. När är detta över? Borde jag vara orolig för min hälsa? Ska jag besöka mina föräldrar eller inte? Kommer mitt företag klara detta?

Jag funkar inte särskilt bra när jag inte kan räkna ut svar eller göra prognoser. Om jag inte kan räkna på något får jag mycket svårare att ta beslut. Det gör mig mer försiktig och rädd rent affärsmässigt. Samtidigt är jag hela tiden medveten om att detta kommer ta slut så det går inte att vara för rädd för då förstör man verksamheter, blir av med bra människor och missar möjligheter som man inte borde missat.

Något jag tror är viktigt är att ställa sig frågan om man är aktiv eller passiv. Rädsla kan orsaka båda delarna och om man känner att man är passiv och drar på beslut, överväg om det är rätt. Det kan vara rätt men det är inte rätt om det beror på rädsla eller panik.

 – Hur bedömer du den nuvarande situationen inom e-commerce-sektorn? Vilka är de huvudsakliga utmaningarna?

Det pratas en del om vilka branscher som går bra eller dåligt nu. Jag tror inte det är relevant att prata om vad som går bra just nu, för det kan ändras när vi återgår till en normalare vardag igen. Försäljningsökningar vi ser nu är inte permanenta även om e-handel som kanal säkerligen får ett permanent uppsving och ökad tillväxttakt kontra fysisk retail.

Det som däremot är relevant är vilka branscher det går dåligt för, för där finns massor av bolag som riskerar att slås ut på grund av att de sätts på paus under ett tag. Det betyder inte att det är dåliga verksamheter, de som slås ut kan vara hur välmående som helst men om man inte har pengar på banken för att betala sina fasta kostnader trots vikande intäkter, då är det svårt att göra något åt det.

Jag tror också många funderar på vad de ska skära ner på för att maximera sina chanser att överleva. Det är inga lätta beslut. Du behöver dina medarbetare, du behöver din marknadsföring. Du behövde allt för två månader sedan och kraven på dig för att växa eller driva en bra verksamhet har inte förändrats. Det betyder att alla besparingar du gör kommer att försämra ditt bolag. Men för många finns inget val om de ska ha en chans att överleva men det är väldigt svåra beslut att ta. Oftast är det enligt min erfarenhet bättre att ta beslut än att spendera lång tid med att överväga vad som är rätt eller fel. När tillräckligt lång tid gått kommer världen ha fattat besluten åt dig istället.

 – Eftersom den nuvarande situationen har förändrat konsumentbetendent, vilka effekter kommer dessa förändringar att få? Vilka är vinnarna och förlorarna, enligt din åsikt?

– De som är duktiga e-handlare belönas precis som tidigare, det förutsätter dock att du är i rätt bransch. Det är lite svårt att sia om vad det ger på sikt. När vi kommer ur detta så kommer vi inte vara tillbaka i det samhälle vi var i januari. Kommer en ökad digitalisering i samhället kompensera för en sämre global ekonomi? Kanske. Kanske inte. -Kommer duktiga bolag fortsätta växa och vara lönsamma oavsett om arbetslösheten blir högre? Det är sådana här frågor som är svåra att sia om. Jag tror till viss del att vinnare kan vara nya entreprenörer. Det krävs naivitet för att lyckas med svåra saker och om man inte blivit bränd av kris så är man inte lika rädd.

Flera av mina egna bolag, Contentor inkluderat, startades under den förra finanskrisen och jag minns ingenting om att jag var orolig, rädd eller satt och funderade på framtiden. Kanske hade vissa av de som startade då en fördel mot de äldre bolagen som satt och funderade på om de skulle våga satsa mer eller mindre. Jag tror de som har något att förlora har en stor nackdel mot de som har allt att vinna. Rädsla finns inte på samma sätt hos någon som har allt att vinna.

 – Håller du med om åsikten att en krissituation kan vara en bra möjliget för utveckling? Om ja, vilka innovativa strategier och lösningar kan hjälpa företag att spara och förbättra deras företagande?

Ja, de som är mest utsatta måste vara väldigt kreativa nu. Med pengar, med marknadsföring och alla aspekter av deras företag. Kanske hjälper det inte att rädda just detta bolaget men det kommer födas nya smarta idéer utifrån att så många anstränger sig så hårt.

När konsumenterna bestämmer sig så är deras makt oinskränkt, de som vågar lyssna till vad kunden vill ha, innan de slår en i huvudet med sina krav, har en stor konkurrensfördel. Titta bara på svensk e-handelslogistik där det (enligt mig) på 20 år med e-handel inte har hänt särskilt mycket. På några veckors tid ställde man om och nu kan man få hemleverans från nästan alla sina favoritbutiker och man slipper vara hemma, de kan lämna paketet på trappen eller i brevlådan vilket sällan gick att välja förut. Det låter banalt, men jag tror det är jätteviktigt för svensk e-handel och för två månader sedan var det inte såhär. För första gången sedan jag började sälja och köpa själv på nätet kan jag verkligen känna att sortiment och pris inte är våra enda fördelar utan äntligen även bekvämligheten och tidsbesparingen.

 – Vad är dina tips för att hantera kassaflödet under coronakrisen?

Skaffa dig stenkoll på pengaflödet med en budget. Använd stöden från staten med anstånd av skatt, nedsatta arbetsgivaravgifter och permitteringar. Gå till din bank. Gå till Almi. Men glöm inte att gå till dina kunder. De gillade dig för två månader sedan, de gillar dig fortfarande även om de kanske inte behöver det du säljer just nu. Men hämta vad du kan från dem.

Be om hjälp. Sträck ut en hand till andra företagare, till människor i din närhet, till stödorganisationer. Det är okej att vara sårbar. Att vara äkta och transparent har aldrig skadat någon i längden även om det kan ta emot till en början.

 – Rekrytering  är ett annan viktig fråga för många företag. Tror du att det finns en möjlighet att anställa nya människor och vem kan våga investera i rekrytering? Har du några förslag hur man kan optimera arbetsprocesser för att spara jobb om ett företag tänker permittera anställda?

Om du har pengarna att rekrytera har det aldrig funnits ett så bra läge som nu att hitta bra människor. Det svåra blir såklart att veta hur ditt bolag ser ut om 6 eller 12 månader, men bra människor ökar chansen till att du står starkare när vi är redo att återgå till en mer normal vardag.

 – Vilka är de viktiga aspekterna när det kommer till kriskommunikation?

För mig är det tydlighet och ärlighet. Jag är ingen expert på detta men det är så jag själv vill bli bemött. Det är okej att inte ha alla svaren som ledare eller företag, men jag tror det är viktigt att säga det. I en kris vill alla veta vad som kommer hända och hur kommer det påverka mig. Ibland vet ingen, som just nu. Då får man vara tydlig med det istället för att dränka osäkerheten i ordbajs eller floskler. Det ger en känsla av att vi gör detta ihop, vi sitter i samma båt. Det finns inget informationsglapp eller informationsövertag från endera parten.

 – Kan du lista de kortsiktiga och långsiktiga steg e-handelsföretag kan ta för att överkomma krisen?

Alla e-handlare tror jag har mer eller mindre koll på hur de långsiktigt ska bli, eller förbli, vinnare. De kommer fortsätta med det både nu och sedan. I grunden är de som möter kundernas behov eller kan förutse vad deras behov är i framtiden, de som vinner.

Kortsiktigt beror det på om du är drabbad eller inte av konsumtionsförändringen. Är du drabbad måste du överleva, gör det som krävs om det går. Är du inte drabbad just nu utan ser ökningar så bör du tänka långsiktigt ändå och avgöra om detta är temporärt eller ihållande. Om du säljer tv-apparater eller headset för videokonferenser, kommer du se en nedgång till hösten då eller kommer det fortsätta uppåt?

Det är viktigt att ta höjd för att krisen inte är en del bara, utan en akut del som vi är i nu och en följdkris på grund av alla som drabbats hårt av vikande försäljning och tappade jobb nu. Hur det faktiskt blir vet ingen men jag tror vi alla jobbar på och hoppas på det bästa och det tycker jag vi ska göra. Att hela tiden jobba med worst case scenarios gör att man tappar sugen att gå upp på morgonen eller faktiskt anstränga sig. Men man måste ha en finansiell plan på plats där i bakgrunden som gör att om worst case inträffar så överlever man ändå.

Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor