Contentor Blogg

Fem anledningar till att investera i översättningstjänster

I takt med e-handelns utbredning globalt blir språk och översättning allt viktigare. Språket har en spännande förmåga att såväl inkludera som exkludera. Något vi inte kan understryka nog är att cirka 90% av onlinekonsumenter föredrar att handla på sitt eget språk. De allra flesta e-handlare står därför inför vägvalet att investera i översättningstjänster eller inte.  För att hjälpa dig underbygga ditt beslut har vi därför listat fem avgörande anledningar till varför en översättningstjänst är att föredra. 

 

Fem anledningar till varför du bör investera i översättningstjänster!


Möjliggör ökad tillväxt

Genom ökad konvertering och försäljning kommer även ökad tillväxt. Att tillgängliggöra informationen på din sajt för olika marknader där du vill växa hjälper dina kunder att ta ett köpbeslut. Att köpa in översättningstjänster innebär att ta hjälp av kunniga och professionella översättare som kan säkerställa att informationen på din sajt stämmer och kan tolkas på rätt sätt av din målgrupp.

Expandera till nya marknader

När du ska ta dig in på en ny marknad är språket en mycket viktig aspekt. Dåliga översättningar (eller inga översättningar) riskerar att förstöra din entré på en ny marknad. För att skapa trovärdighet och möjliggöra din expansion behöver du kunna kommunicera så att den nya marknaden förstår.

Öka trovärdighet

Och apropå trovärdighet – det finns en mängd parametrar som bygger en e-handel och ett varumärkes trovärdighet. Ett varumärke som inte är trovärdigt uppnår inte samma konvertering som ett som är trovärdigt. Kommunikationen och språket är en jätteviktig aspekt i att uppfattas som trovärdig. Informationen måste vara tillgänglig, lätt att förstå och korrekt. En professionell översättningsbyrå har där möjligheten att säkerställa kvalitativa översättningar och därmed öka din trovärdighet. 

Spara tid 

Man kan översätta internt. Men mest sannolikt blir det en belastning på existerande personal som kanske inte har kunskapen eller tiden att utföra översättningen på ett professionellt och effektivt sätt. Genom att anlita en översättningsbyrå låter du alla parter göra det de är bäst på och sparar enorma mängder tid, för att inte tala om belastning på dina egna medarbetare.  

Ökar relevans

Kvalitativa översättningar utförda av en översättningsbyrå ökar inte bara relevansen hos ditt innehåll på respektive marknad, det stärker även din digitala närvaro och relevans hos målgruppen. Om du vill expandera till nya marknader kan du självklart översätta din sajt till engelska (vilket vi rekommenderar att du gör ändå), men att översätta till franska i Frankrike kommer att öka relevansen ännu mer.

Hör av dig till oss

Hur ser ditt översättningsbehov ut? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att reda ut dina frågetecken.