Contentor Blogg

10 saker att tänka på när du använder ChatGPT

Stora språkmodeller som GPT har varit under utveckling sedan 2019. Contentor har laborerat med den tekniken sen 2020 och håller sig i ständigt uppdaterade med de senaste framstegen inom AI-driven teknik. November 2022 lanserades Open AI:s ChatGPT för allmänheten och den har fått en enorm spridning. Verktyget som snabbt genererar text och översättningar med ett naturligt språk är intressant för många företagare. Funderar du på att använda ChatGPT till dina projekt finns det vissa faktorer att känna till för att optimera verktyget.

 

10 saker att tänka på när du använder ChatGPT

 • Konto och licenser. Att skapa ett konto på OpenAI är gratis och ger tillgång till flera av deras tjänster som exempelvis en begränsad version av ChatGPT med upp till 1000 anrop och möjlighet att använda GPT-teknologin till att bygga olika applikationer. Förutom att kunna koppla mot deras API finns det även möjlighet att prenumerera på ChatGPT plus/ ChatGPT-4. Prenumeranter får då fördelar som snabb tillgång till de senaste uppdateringarna, snabbare svarstid och bättre kapacitet från verktyget även när det är många som använder det. Vid användning av ChatGPT till kommersiellt bruk är det viktigt att vara väl insatt i OpenAI:s användarvillkor för att inte bryta mot upphovsrättslagen. Ibland kan speciella licenser behövas. Kontakta OpenAI för råd om vilka licenser som eventuellt kan behöva betalas för att få full användning av Chat GPT utan att bryta upphovsrättslagen. 
 • Förhindra problem i prestandan. ChatGPT är en molnbaserad plattform vilket innebär att alla användare samsas om tjänsten.  I och med den explosionsartade utvecklingen av antalet användare och promts (frågor till ChatGPT) kan tjänsten upplevas som instabil eller ta lång tid på sig att svara. För att undvika detta är vår rekommendation är att vara strukturered och planerad när man jobbar med ChatGPT och det skadar inte heller att sitta på en stabil internetuppkoppling (sommarstugan eller på bussen kan ställa till det). Kommer ni jobba kontinuerligt med ChatGPT ska ni även överväga att gå upp på en betald licens. 
 • Använd de bäst lämpade enheterna. I och med att ChatGPT är webbaserat finns den tillgänglig från vilken enhet som helst – förutsatt att den har en uppkoppling och en webbläsare. Det går alltså att vara inloggad på både smartphones, datorer och läsplattor. Men tanke på detta är det bra att ha ett fit for purpose- tänk utifrån det arbete som ChatGPT ska assistera och använda enheter som är ändamålsenliga och har tillräcklig kapacitet för att nå det tilltänkta resultatet.
 • Var tydlig och ge feedback. Många använder ChatGPT som en virtuell assistent i sitt arbete, där man till exempel ställer frågor och ber om inspiration. En fascinerande del i programmeringen är att den med tiden anpassar sig efter användarens behov och preferenser. För att optimera användandet bör du därför vara väldigt tydlig och specifik med vad du vill ha hjälp med i dina anrop till ChatGPT, med tanke på att antalet anrop är begränsade. Använd många nyckelord så att systemet förstår vilket ämne det handlar om och på så sätt kan frambringa svar av högre kvalitet. Här är ett exempel på ett bra anrop:

  Jag driver en e-handelsverksamhet och jag försöker optimera min marknadsföringsstrategi. Kan du ge mig några tips på effektiva digitala marknadsföringskanaler och metoder som kan hjälpa mig att öka min synlighet och nå en bredare målgrupp? Jag är även intresserad av att höra om några framgångsrika sätt att bygga varumärke online. Tack på förhand!

  Tydlighet, nyckelord och mycket information om det man önskar från ChatGPT är grundpelarna till att ny framgång i samarbetet med verktyget. Ge även feedback på svaren om du inte är nöjd så ökar kvaliteten ytterligare och ChatGPT får tydligare insikt i vad det är du är ute efter.
 • ChatGPT kontra annan maskinöversättning. ChatGPT är inte ett översättningsprogram, men den genererar i många fall snabba översättningar av relativt god kvalitet. Eftersom den har tränats på enorma mängder data har den en god förståelse för språk och språkliga mönster. Detta gör att översättningar från ChatGPT ofta är mer naturliga och mindre robotlika jämfört med många maskinöversättningar. En annan fördel är möjligheten att ge ChatGPT feedback och på så sätt anpassa översättningarna efter egna önskemål. Detta gäller speciellt på språkpar där det finns mycket data att hämta exempelvis stora europeiska språk som engelska och spanska. Mindre språk där verktyget har mindre data att exponeras för genererar generellt sämre översättningar dessvärre. Ska dessutom avancerade texter med ämnesspecifika termer översättas kan ett översättningsprogram som är specialiserat inom ämnet vara ett bättre alternativ. Vid tillfällen då dokument som innehåller stora mängder personlig och känslig information ska översättas är program som följer noggranna säkerhetsprotokoll att föredra istället för ChatGPT. 
 • ChatGPT och SEO. För SEO-anpassning av texter kan ChatGPT vara ett kraftfullt verktyg. Många som arbetar med SEO använder det för att exempelvis få fram relevanta sökord till ett ämne. Det går till och med att be ChatGPT att jämföra sökord och för att se vilket ord som har störst chans att rankas högt i de olika sökmotorerna. Genom sin träning på stora mängder internetdata kan chattprogrammet förstå sök- och textmönster och även vilka ord som är intressanta för olika ämnen och branscher. Detta är mycket värdefull information för den som arbetar med SEO. Var försiktig att använda innehåll rakt av från ChatGPT då sökmotorer som till exempel Google kan identifiera AI-genererad text och straffa den en lägre rankning. Det är även viktigt att ta ansvar för att innehåll inte blir duplicerat genom att inte återanvända redan publicerat material. Det är mycket bättre att skapa unika och nya svar från ChatGPT genom att anpassa och ställa nya frågor.
 • Hitta och behålla tonalitet. För företag är det viktigt att utveckla en tonalitet och ett sätt att kommunicera med sina kunder. Även där kan ChatGPT vara ett väl fungerande hjälpmedel. Genom att träna systemet på text med den önskade tonen samt ge tydliga instruktioner kan ChatGPT producera beskrivningar och texter i företagets önskade tonalitet. Den kan även skapa olika varianter av samma text och sedan jämföra vilken som presterar bäst, för att öka konvertering och försäljning. 

Läs mer om att hitta Tone of Voice här.

I dina anrop till ChatGPT kan man be den att anpassa sig efter en specifik målgrupp. Om du till exempel vill generera en beskrivning på en träningssko med målgruppen kvinnor i 70 års åldern med problem med knäna, så är det bara att skriva det i anropet och då tar ChatGPT hänsyn till önskemålen i texten som genereras. Om du ber om en beskrivning av samma sko, men till målgruppen kvinnor i 25 årsåldern som löptränat regelbundet i flera års tid kommer innehållet som framställs bli helt annorlunda. Se exempel i punkt 5. 

 • Smutsig data. Anledningen till att ChatGPT är så användbart är för att den övats på en stor mängd data från internet och kan på så sätt anpassa sig och generera text om olika ämnen. Men med denna maskininlärning finns också en risk. Risken att så kallad smutsig data, alltså bristfällig och felaktiga data, kan påverka språkmodellen och texten som framställs. När den smutsiga datan analyseras av ChatGPT kan den lära sig felaktiga mönster och generera inkorrekt och missvisande information. Därför får du aldrig utgå från att svaren som ges från ChatGPT är hundra procent sanning. 
 • Faktagranska. Med insikt om det ovanstående är det mycket viktigt att faktakolla allt från den AI-drivna textgeneratorn. Källkritik är A och O. Be ChatGPT att berätta vart den hittat de uppgifter som den hämtat, för att säkerställa att informationen är korrekt. Glöm inte att den enbart är tränad med data fram till september 2021 och saknar därför kunskap om händelser som skett efter det. Det kan vara lätt att hamna i att man betraktar ChatGPT som ett lexikon, med det kan innebära stora risker för faktafel då verktyget inte har förmåga att verifiera källor. Till exempel blir ChatGPT lätt förvirrad vid enkla matematiska frågor som handlar om ålder och sträcka.
 • Känslig information. Personliga uppgifter skall alltid hanteras med försiktighet och det gäller även vid användning av ChatGPT. Mata inte in känslig data, då systemet inte är utformat för att säkert hantera data och personuppgifter. Radera känslig information eller använd pseudonymer på sådant som kan kopplas till en specifik person innan du för in texterna i ChatGPT.

Det är bara fantasin som kan sätta gränser på vilken användning du kan ha av ChatGPT i dina arbeten. Contentor har i flera år använt AI-driven teknik till bland annat sin översättning och även ChatGPT sen det lanserades. Översättning är ett bra exempel på att tekniken kan förenkla arbetsprocessen, men ibland finns det tillfällen då den mänskliga kreativa förmågan är att föredra. Läs mer här om skillnaden mellan olika översättningsmetoder.