Översättning: Best practices

Med vårt API eller vår magentomodul kommer du snabbt och enkelt igång med Contentor GO! Men innan du beställer kan det vara bra att fundera igenom en del saker. Här listar vi ett par tips inför översättningsarbete eller API implementation.

Grundläggande

 • Tone of voice
  Se till att Contentor vet hur ni uttrycker er och till vilken målgrupp. Har ni inget nedskrivet går det bra att formulera en enklare beskrivning.
 • Guidelines
  Finns det specifika ordlistor, struktur eller andra riktlinjer. Säkerställ att dessa kommuniceras tydligt, det höjer kvaliteten på utfört arbete.
 • Nyckelord
  Dela med er av nyckelordsanalyser. Även om de är gjorda generellt eller på kategorinivå kan de exempelvis vara till stöd vid arbete med produkttexter.
 • Kontext
  Har ni användbar data som inte ska översättas men som ändå ger en bättre uppfattning för våra översättare? Exempel kan vara URL, bildlänk, taggar, eller nyckelord.
 • Kommunikation
  Vi är måna om nöjda kunder! Håll igång dialogen och tveka inte att höra av er om ni har önskemål eller upplever en leverans som fantastisk eller i behov av förbättring.
 • Express
  Contentor erbjuder även expressleveranser. Se till att ni avtalar både för ordinarie beställningar och för de tillfällen då ni behöver express.

Format

 • Filformat
  Vi hanterar de flesta markup och markdownformaten. Var tydlig med vilket format ni använder för att minska risken för felleverans. Exempelvis kan det ibland vara svårt att särskilja HTML och XHTML under pågående arbete. Meddela gärna om ni använder shortcode eller placeholders som formateras på ett särskilt vis så vi kan garantera leveransen.
 • Filformat & struktur
  Vi stödjer arbete i flertalet filformat exempelvis Excel och CSV. Det är viktigt att ni som beställare även är tydliga med hur ni förväntar er att leverans ser ut, exempelvis kan det ibland vara viktigt att behålla formatering medan det andra gånger går att avvika.
 • Teckenkod
  Vi arbetar oftast i UTF-8. Arbetar ni i avvikande teckenkod var vänlig och tydligör det.
 • Attribut
  Var tydlig med vilka attribut som du vill översätta i din markup. Vanligtvis önskar kunder som beställer HTML få alt och title attribut översatta men det förekommer också custom attribut som då är bra att tydligt notera i en beställning.
 • Länkar
  Under översättningsarbete översätter vi vanligtvis ankartext men inte url/src/href attribut då vi inte vet hur dessa ser ut på en ny web. Säkerställ därför att ni själva ombesörjer kvalitetssäkring av länkar alternativt meddela en tydlig instruktion för hur dessa ska hanteras vid översättning.

API

 • Ordning på fält
  Den fältordning som en request innehåller är också den ordningen vi presenterar fält för översättare/skribenter/korrekturläsare. Tänk därför ut en bra, logisk ordning för såväl kontextdata som lokaliseringsbara fält. Exempelvis är det logiskt att skriva en long description före en short även om de läses i omvänd ordning när de väl är tillbaka på er web.
 • Spara referens
  När ni skickar in en request får ni tillbaka ett id från vår plattform. Lagra detta för att senare kunna möjliggöra för versionshantering eller för att kunna hämta tillbaka textdata specifikt.
 • Versionshantering
  Använd update före import där det är möjligt. Då kan vi hålla en uppdateringskedja på datan. Import är utmärkt när en text vi inte översatt ska versionhanteras.
 • Hints
  Hints gör det möjligt att begränsa en texts längd eller att skicka med specifika instruktioner tillhörande ett fält. Det är värt tiden att sätta upp användandet av hints.
 • Kontext
  Säkerställ att våra skribenter får bästa förutsättningarna när de skriver/översätter/korrekturläser genom att ge dem en så bra kontextuell grund att stå på som möjligt.

Magentomodul

 • Konfiguration
  Gå gärna igenom konfigurationsalternativen med någon hos Contentor. Det ger dig rätt förutsättningar att från start få hög kvalitet och smidiga flöden.
 • Associerade produkter
  Vår modul stödjer associerade produkter enligt magentostandard. Stäm gärna av med oss hur det kommer att fungera för er så kan vi guida er till en bra lösning. Modulen tillåter vid behov möjligheten att lägga in custom metodik om så är behovet.
 • Attribut
  Hur hanterar ni produktattribut idag? Att lägga färg etc. som attribut kan förenkla vid översättning framförallt när det gäller associerade produkter.
 • Url_key
  Glöm inte att översätta er url_key. Säkerställ också att url_key inte är global (vilket tidiga magentoversioner hade som standard vid installation).
 • Bildgalleri
  Glöm inte heller att addera bildtexter till era requests. Vi guidar er gärna.
 • Attributlistor
  Hanteras ej via modulen i dagsläget. Ett alternativ är att exportera och skicka till Contentor över mail.
Illustration över ett API:s funktion

Integration

Automatisera text och översättningsarbete genom integration. Med vårt API eller våra moduler kan du snabbt och smidigt skicka, hämta och publicera dina webbtexter direkt i din e-handelsplattform eller CMS.

Two businessmen in a meeting.

100% Nöjd-kund

Marknaden efterfrågar unika texter. Därför har vi lagt stort fokus på att säkerställa att texterna inte liknar andra texter på internet. Vi vet också att kunderna vill ha jämn och hög kvalitet på texterna, samt ha så lite manuell administration som möjligt.

Kontakta oss för offert

180
Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor