Contentor Blogg

Skrivarskolan del 1: Du vill väll dina kunder väl?

Visst är det lätt att stava korekt? Många svarar nog ja på den frågan. Särskillt när du skriver i ett ordbehandlingsprogram, för då har du ju hjälp av rättstavningsfunktionen. Eller?

Tidspress ökar felen
Tyvärr är det inte alltid så enkelt. Idag är tiden ofta knapp och det är ofta viktigare att du blir klar fort som möjligt än att allt är korrekt. Visst händer det att du skriver direkt i uppdateringsrutan för Instagram, Facebook eller till och med publicerar ett blogginlägg utan att dubbelkolla stavningen?

Underlätta för dina besökare
För att underlätta för dina besökare att förstå vad du menar är det viktigt att göra en stavningskontroll. Detta gör du förslagsvis genom att skriva texten i ett ordbehandlingsprogram, för att sedan kopiera in texten i textrutan på sidan där du vill publicera den.

Lita inte blint på rättstavningsfunktionen
Det är viktigt att tänka på att de flesta ordbehandlingsprogram inte har en komplett ordlista. Som exempel gav inte den ordbehandlare jag skriver i fel för ordet väll i rubriken. Programmet gav inte mig fel i detta fall eftersom ordet finns, men i en helt annan betydelse. Det är därför bättre att slå upp ordet du är osäker på en gång för mycket än en gång för lite.

För att underlätta för dig har vi sammanställt en liten lathund över ord som ofta blir felstavade:

FELSTAVADE ORD RÄTTSTAVADE ORD
alldrig aldrig
aldeles alldeles
altid alltid
bedömmer bedömer
faktist faktiskt
föresten förresten
förän förrän
gammla gamla
hittils / hitills hittills
hälst helst
egenklien / igentligen egentligen
imot emot
interjuv intervju
intreserad intresserad
kariär karriär
kompletera komplettera
konferans konferens
konkurens konkurrens
konkurent konkurrent
noggran / nogrann noggrann
särskillt särskilt
vilkor villkor
ytterliggare ytterligare
överaskning överraskning