Contentor Blogg

5 misstag att undvika när du översätter din hemsida

Står du inför att översätta din hemsida? Kanske ska du lansera din e-handel på en ny marknad? På en internationell marknad är det viktigt vara noga med sina översättningar. De flesta onlineshoppare föredrar nämligen att handla på sitt egna språk. Det finns alltså en hel del att vinna på att översätta sin hemsida till andra språk. Därför passar vi på att belysa vanliga misstag som du ska undvika i processen.


Bara börja översätta

Det är lätt att tänka att det bara är att sätta igång, allt ska väl ändå översättas? Må så vara. Men att översätta en sajt innebär oftast mer arbete än vad man kan tro initialt. Det är en lång process med många frågor längs vägen. Därför är det mer fördelaktigt att planera och prioritera. Fråga istället dig själv vilka delar av sajten, vilka produkter och hur många, som är mest nödvändiga för att kunna lansera på den nya marknaden och börja där. På så sätt förenklar du lanseringen och får bättre kontroll över dina kostnader. 

Content marketing strategy

Välja metod utan strategi 

Det finns olika tillvägagångssätt när man översätter. Du kan till exempel använda en mänsklig översättare som översätter alla texter manuellt, eller så kan du maskinöversätta alla texter, eller så kan du slutligen använda en kombination av de två. Alltså maskinöversätta och sedan låta en mänsklig översättare se över och korrigera texterna. Bäst lyckas du om du först analyserar vilken typ av text du ska översätta och om den är passande för maskinöversättning. Fråga dig själv: tjänar jag på maskinöversättning i detta fall? Passar det den här typen av text? Där spelar även faktorer som budget, tidsplan och volym in. 

Inte överväga SEO

Många väljer att direktöversätta sitt innehåll, eller anlita en frilansare som kan översättning men kanske inte är insatt i SEO. Något som ofta skapar hinder på nya marknader. Om din sajt är SEO-optimerad i Sverige och du direktöversätter den innebär det inte att den är optimerad på den nya marknaden. För att din sajt och dina texter ska få genomslag bör du därför analysera sökord och matcha dem med de sökord som är relevanta för företaget på respektive marknad för att sedan kunna ta fram innehåll som boostar din sajt. 

SEO

Skippa lokalisering 

Att direktöversätta kan även innebära andra problem. Framförallt när det kommer till hur vissa av dina texter och budskap uppfattas i andra länder. Skillnader i kulturer på olika marknader påverkar hur vi uppfattar budskap och information. För vissa texter är översättning är ett första steg men för att verkligen anpassa dem till respektive marknad behöver du lokalisera dem. Läs mer här!  Vilka texter som behöver lokaliseras beror på saker som vilken region du riktar in dig på, demografi, typ av innehåll och nivå på personalisering. Mer komplext innehåll, som paketering eller podcasts till exempel, behöver lokaliseras för att du ska kunna garantera att lokala, kulturella, sociopolitiska och religiösa aspekter beaktas. 

Tro att översättningen är en punktinsats 

Din sajt är och bör vara dynamisk, den uppdateras, skrivs om och utvidgas. Ett vanligt misstag är att göra en punktinsats och översätta sajten till ett annat språk för att sedan låta den bero. För att behålla din trovärdighet och inte tappa försäljning på din översatta sajt bör du ha en plan för uppdatering av innehållet.  


Vill du ha hjälp?

Om du vill ha guidning i hur du ska gå tillväga när du översätter din hemsida kan du hitta den ultimata checklistan här.

Har du frågor om hur du sätter igång eller vad nästa steg är? Hör av dig till oss!