Contentor Blogg

Contentors tillväxtresa. Intervju med grundaren Karsten Deppert

Karsten Open Space 2021

 Under Contentors begynnande år forsatte arbetet i samma anda som det startades. 

"Allting började 2007 med att Dan kom till mig och frågade om jag var intresserad av att skriva innehåll till hans webbsidor. Sedan fortsatte det med att Dans vänner behövde innehåll till sina sajter och jag hade kompisar som pluggade på universitetet och som behövde extrajobb. Det blev starten för Contentor", berättar Karsten.

 

Karsten Deppert
Contentors grundare Karsten Deppert

Det första uppdraget på ett annat språk

2008 fick Contentor sitt första utländska uppdrag när en kund bad om innehåll på danska.

"Man minns det med värme såklart, det första uppdraget på ett annat språk. Och det var speciellt för det handlade inte om en översättning utan content creation på ett annat språk. Sedan dess har vi på kunders begäran jobbat på många olika språk. Det började på danska, sen kom norska och engelska. Första gången vi stötte på patrull var med finskan, berättar Karsten." 

 

Finska är ett välkänt svårt språk och kom att bli en vändpunkt för Contentor…

"Finska är ett väldigt svårt språk och vi hade lite otur och felbedömde hur bra folk var på att skriva finska. Vi hade problem med felöversättningar och dålig grammatik. Då kom vi till en punkt där vi var tvungna att börja kvalitetssäkra och skapa processer för hur vi ska jobba med det. Det blev en vändpunkt där vi blev mer professionella."

 

Uppskalningen

Redan från start har Contentor jobbat mycket med frilansare och deltidsskribenter för att stärka sitt team och knyta till sig nödvändiga specialkompetenser. Men 2009 anställdes en första heltidare. 

"2009 anställde vi en person på heltid. Vi anställde alltså ganska tidigt och det visade sig vara ett viktigt beslut. Det möjliggjorde nämligen att vi kunde skala upp. Det tvingade oss att systematisera och sätta strukturer. Strukturen är viktig för att kunna växa, sedan finns det självklart en balans mellan för mycket struktur och för lite." 

 

Contentors kontor, 2017
Contentors kontor, 2017


En växande och föränderlig marknad

När Contentor startade var det med en entreprenöriell kundbas. Något som både lade grunden för Contentors arbetssätt och påverkade utvecklingen framåt.

"Contentors fokus har alltid varit att uppfylla kunders behov. Men under åren har marknaden och våra kunder förändrats. När vi började var e-handeln inte en sådan stor bransch. Det kanske fanns 100 personer som var potentiella kunder och vi jobbade med ungefär 20 av dem. Oftast var de själva entreprenörer och väldigt kunniga om SEO själva. De visste vad de ville ha och gillade skräddarsydda lösningar. Så för att uppfylla deras behov skapade vi ett väldigt anpassat arbetssätt." 

 

Sedan dess har e-handeln växt så att det knakat, och SEO som segment har förändrats mycket. Vilket reflekteras i förändringar hos Contentor. 

"Jag har sett Contentor utvecklas från en kundbas till en bred variation av kunder. När vi startade var konkurrensen för en webbutik väldigt låg när det kom till att ranka. Du rankade oftast först för att du var den enda butiken. Men idag ser det väldigt annorlund ut och content är helt avgörande för att du ska vara konkurrenskraftig. Däri ligger vår expertis. Att skapa kvalitativt content, då som nu."

 

Som Karsten berättar har de senaste 10 åren innehållit stora förändringar för såväl SEO som e-handeln. Många av Contentors kontakter och beställare har gått från att vara entreprenörer, alltså vd:ar och grundare, till CMO:s eller Country Managers. Det i sig självt är en indikation på den tillväxt och utveckling som e-handeln gått igenom. 

"Med den förändring som vi gått igenom har vår roll skiftat lite. Som jag nämnde hade vi mest entreprenörer som kunder i början som själva var väldigt involverade i SEO. Sedan dess har vi blivit mer av en partner än en leverantör då beställarna allt mer behöver vår expertis. Vi är numer strategiska rådgivare eftersom det finns större komplexitet i det nya landskapet och beställaren inte alltid är lika insatt." 

 

Contentors kontor
Contentors inflyttningsfest på Kullagatan 6 (Helsingborg) där huvudkontoret låg på mellan 2017–2020


Contentors roll i ekosystemet

Att starta företag innebär alltid en risk. Hur ska det gå? Och, kommer detta bli något stort? För Contentor var behovet tydligt från början men man anade inte helt att det skulle komma att bli som det är idag. 

"Behovet för våra tjänster har funnits där sedan start. Jag skulle vilja säga att Contentor har samma roll i ekosystemet då som nu men att hela ekosystemet har växt enormt. Som jag nämnde tidigare fanns det kanske 100 potentiella kunder i Sverige när vi startade, idag finns det mellan 5 000 till 10 000. Vi har alltid vetat att vi hade relevans. Men, jag kan ärligt säga att jag inte anade att det skulle utvecklas till det här."

 

Ordet spred sig via word of mouth och Contentor blev allt mer etablerade som innehållsskapare, översättare och SEO-experter. Genom att anpassa sig efter snabba förändringar och skapa kvalitativt innehåll behöll Contentor sin roll i ekosystemet. 

"Komplexiteten och kvaliteten inom SEO har förändrats. Och det var inte vid en specifik tidpunkt utan hände gradvis. Och från mitt perspektiv drivs det på av två olika saker. Den första är konkurrensen, ju mer den ökat desto bättre och längre content måste du ha för att ranka högt. Det andra är varumärkeskännedom. Det är svårt att navigera mellan de olika faktorerna, och det finns stora skillnader dem emellan. Fältet utvecklas och det blir upp till oss att utbilda kunden, för alla vet inte att det finns olika typer av content och de vet inte alltid vad de vill ha och behöver."

 

Från att hela tiden arbeta månad för månad hanterar Contentor nu strategier med planering över flera år tillsammans med kunder. 

"Poängen är att alla ska syssla med det som de är experter på. Det är vårt jobb att identifiera kundernas behov och uppfylla dem. Vi kommer alltid ha olika typer av kunder där någon behöver en snabb leverans av en översättning imorgon och vissa behöver en strategi inför en lansering utomlands om ett år. Vi är bäst på att navigera mellan de olika behoven och leverera rätt innehåll till rätt kund."

 

Contentors team 2022
Contentors team, 2022
Contentor