Contentor Blogg

Viktiga ord och termer inom SEO

Viktiga ord och termer inom SEO

SEO – sökmotorsoptimering – innehåller många begrepp och termer. Bakgrunden är ofta teknisk, men avser ofta enkla saker som är rätt naturliga när du väl är medveten om dem.

Vi går igenom både begrepp som SEO-content, vad Content Marketing är så väl som termer som indexering. Här samlar vi och ger en snabb överblick på vanliga ord och termer inom SEO och content. Vi fokuserar mest på det som är relevant för att skriva bra texter för webben, att göra dem optimerade för Google. Vi går inte in så mycket på SEO i sin helhet, utan fokuserar på content, innehåll och det som kallas för on-page.

Ankartext

Ankartext är de ord som utgör själva länken. Google använder ankartexter för att avgöra vad sidan som länkas till handlar om. Har du många inlänkar till din sida, spelar det roll vad ankartexten är för något. Man pratar om att ankartexter är en del av ”länkprofilen”. Ankartexter delas in i tre delar: varumärke/brand, nyckelord och övrigt. Övrigt kan vara alla möjliga ord, så som ”klicka här” eller ”läs mer här”. Nyckelordankartext är ifall ankartexten är själva nyckelordet för sidan som länkas till. Till exempel är detta en nyckelordankartext: översättningar (ankartexten är detsamma som nyckelordet på sidan som länkats till). Varumärkes ankartexter är när själva texten som är länken är ett varumärke eller en namn på en sida.
Om en sida har bara ankartexter av en typ finns det risk att Google betraktar det som konstigt eller manipulerad. En sida ska ha inlänkar med olika typer av ankartexter.

Content Marketing

Content Marketing är en term som många har problem med. Orsaken till det är att det är en väldig bred term som blev populär speciellt under 2012/2013. Med Content Marketing menas egentligen nästan alla form av kommunikation på webben – allt som har att göra med att ett bolag skapar innehåll och sprider innehållet. Av den anledningen kan Content Marketing handla om att båda skriva artiklar, göra informationssidor, hantera sociala medier eller göra reklamfilmer. I grund och botten handlar det om att dela med sig av information och kunskap som ens målgrupp tycker är relevant, och på så sätt stärka sitt varumärke.

Google Keyword Planner

Genom Google Keyword Planner kan man få en bild av hur många sökningar det sker på ett visst nyckelord. Detta gör att verktyget är bra att kunna när du försöker identifiera vilka nyckelord som är värda att fokusera på. Verktyget är inte allvetande, så det krävs analytisk förmåga för att dra rätt slutsatser, men genom att visa volymen är det mycket lättare att identifiera vilka nyckelord som är värda att prioritera.

Google Keyword Tool

Google Keyword Tool är en äldre version av Google Keyword Planner. Detta verktyg användes för att avgöra vilka nyckelord som är bäst att fokusera på. Verktyget visade antalet sökningar per månad på valfritt nyckelord, vilket gav en indikation på hur värdefulla dem är. Google Keyword Tool har nu blivit helt ersatt av nyare Google Keyword Planner, som har liknande funktioner.

H1 och H2

Med H1 och H2 syftas det på dessa taggarna i HTML. Dessa taggar identifierar rubriker, närmare bestämt vilket som är huvudrubriken (den anges med H1 taggen) och vilka rubriker som är underrubriker (dessa brukar taggas med H2, H3 eller H4). Viktigt är att det på en sida bara ska förekomma en H1 tag, annars har Google svårare att avgöra vad sidan handlar om. H2, H3 eller H4 taggar kan dock förekomma på flera ställen. Dessa är ofta underrubriker i texterna.

Indexering

Ett utryck för att sökmotorer laddar ner delar av internet till sina egna servrar och skapar stora listor på vilka webbsidor som finns. Detta kallas för att man indexerar webben. När en sökning sker så söker man inte på den riktiga webben, utan i bland de sidor som man har laddat ner. Därav kan ibland data visas som inte är dagsaktuell.

Landningssida

En landningssida, även kallad målsida eller landing page, är den sida som besökaren hamnar på när den klickar på en länk i sökresultatet (SERP:n). Ofta kan detta vara startsidan, men om det finns undersidor med relevant SEO-content så är det ofta på dessa som besökaren landar istället. Det är det som är meningen – att besökaren hamnar på sidor avsedda för just den sökfrasen som de har sökt på.
Hos en e-handelsbutik är produktsidor ofta också landningssidor.

Meta description

Meta descriptions är en kort beskrivning som sammanfattar vad en sida handlar om. Det är denna text som syns i sökresultatet, SEPRen. Texten syns dock inte på själva sidan.

Läs mer i vår artikel om meta description.

Nyckelord / keyword

Med nyckelord, eller dess engelska term, keyword, menas ett eller flera ord som användare söker på hos Google eller andra sökmotorer. Ofta vill man fokusera på nyckelord med hög sökvolym och ha texter som är inriktade mot just dem. På det sättet får ens sidor mer trafik och besökare.

Läs mer om att hitta nyckelord och relaterade nyckelord.

Nyckelordsdensitet

Med nyckelordsdensitet menas hur många gånger nyckelordet eller nyckelorden förekommer i en text. Hur många gånger ett nyckelord förekommer i en text påverkar hur den rankar. Tidigare har det talats om olika nyckelordsdensiteter som är optimala. Nuförtiden är de flesta överens om att det inte finns någon optimal nyckelordsdensitet – men det är bra att nämna nyckelordet i någon av rubrikerna, samt någon gång i texten. En text med för hög nyckelordsdensitet kan dock uppfattas som ”spammig” av både läsaren och Google. Undvik därför det.

Vill du veta mer om ämnet kan du fördjupa dig i denna artikel om nyckelordsdensitet.

Query / searchquery

Med ‘query’ menas själva sökfrasen, det som en användare googlat på.

SEO

SEO står för ‘Search Engine Optimization’ och med det menas att man gör en webbsida optimerad för sökmotorerna. I Sverige är detta främst Google, men kan i andra länder vara andra, så som Yahoo, Bing eller Yandex. Det kan även användas i andra sammanhang, så som ‘AppStore SEO’, som syftar till att ranka högt i Apple AppStore när man letar på appar där.

SEO-Content

Med SEO-content menas texter och innehåll som är skrivna på ett sätt så att sökmotorer har lätt att förstå vad texten handlar om. Det talas om att texten är optimerad, ofta mot ett eller flera nyckelord. Skillnaden på en sökmotorsoptimerad text och en vanlig text är ofta att rubriker och ämnen i texten är gjort med baktanken att det ska passa in i olika sökfraser eller sökord.

Här kan du läsa mer om SEO-Content.

SEO-Copy

Med SEO-copy menas ofta högkvalitativa texter skrivna med både sökmotorerna och användaren i åtanke. Termen har kommit till för att SEO-content tidigare kunde vara av väldig låg kvalitet och endast till för sökmotorerna. Nuförtiden är gränsen mellan SEO-content och SEO-copy otydliga, och dess innebörd kan variera kraftigt mellan olika leverantörer eller skribenter. Generellt är dock att SEO-copy är hög kvalitet. Ibland kallas SEO-copy även WebCopy.

Ordet kommer från engelska copywriting, som traditionellt avser en person som arbetar med texter som reklamskribent på en reklambyrå. Till vardags förkortas ‘copywriter’ för ‘copy’, vilket har gett upphov till ‘SEO-copy’ som term.

Här kan du läsa mer om SEO-copy.

SERP

SERP står för ‘Search Engine Result Page’, det vill säga själva resultatet som Google eller andra sökmotorer visar när man har gjort en sökning. Inom SEO pratar man ofta vilken rank, det vill säga vilket nummer, man har på SERP:n för en vis sökfras. Att ranka högt är bäst, för det gör att flest besökare klickar in sig till din sida.

WebCopy

WebCopy refererar till högkvalitativt SEO-texter, och betyder generellt detsamma som SEO-copy. Se vidare ovan under ämnet SEO-copy.

WebContent

WebContent är det utryck vi själva använder oss av främst när vi pratar om texter för webben. Detta då både termerna som SEO-content, SEO-copy så väl som copywriting alla tolkas olika beroende på kunskap och erfarenheter. Vi har därför valt att använda WebContent som övergripande term för alla texter som är skrivna för webben.

Läs mer om WebContent.

Mer avancerade utryck:

Black hat SEO och White hat SEO

Med dessa termer syftas på om de som gör SEO optimeringen följer Googles riktlinjer eller inte. Black hat metoder anses ofta vara saker som kan ge bra resultat, men som är riskabla långsiktig. Då dem strider mot Googles villkor kan en sida som använder black hat metoder för SEO lätt bli bestraffad.
White hat är motsatsen, att du endast använder metoder som Google godkänner.
Det finns även Grey hat, som syftar till metoder som är lite tveksamma. De flesta som arbetar med SEO är grey hat, då det är svårt att nå bra resultat endast på white hat metoder.
Kuriosa: Själva uttrycken i sig har en nördig bakgrund, och kommer ursprungligen från karaktärer i Sagan om Ringen. White hat stod för Gandalf och det goda, medan black hat stod för Sauron och det onda.