Polska

Den polska marknaden är en av de största I Östeuropa. Det är även en marknad där Internetanvändandet kraftigt ökar. Detta har gjort Polen till ett populärt land bland e-handlare och har dessutom lett till en stor efterfrågan av översättningar från svenska till polska.

Hur vi arbetar med översättningar till polska

Arbetsprocessen indelad i två faser – först framarbetas texten av översättaren och därefter går en korrekturläsare över texten, granskar grammatik och stavning samt ser till att nyanserna i språket är korrekta. Vi lägger även stor vikt vid vilken typ av översättning det rör sig om samt inom vilket område texten hör hemma.

    Arbetsflödet vid översättningar från svenska till polska är med andra ord enkelt:

  • Vi mottar uppdraget och tilldelar projektet en eller flera översättare
  • En korrekturläsare går igenom texten för att säkerställa att språket brukas korrekt och konsekvent
  • Texter levereras till kunden

Vi erbjuder även lösningar för kontinuerliga översättningar från svenska till polska, något som passar framförallt e-handlare samt kunder som arbetar med content marketing och online marketing.

Vi har lång erfarenhet av översättningar till polska på webben. Med anledning av detta väljer vi enbart ut skribenter som är bekanta med det specifika ämnet och som kan leverera kvalitativa texter. Vi strävar uteslutande efter att erbjuda god service samt skapa långa och givande kundrelationer.

Det polska språket

I det polska språket märks tydligt de latinska rötterna vilket inte minst avspeglas i namnen på flertalet städer och byar. På samma gång influeras polska till mångt och mycket av övriga slaviska språk. Dessa aspekter är en av huvudanledningarna till varför vi anställer personer med polska som modersmål, allt för att kunna erbjuda högkvalitativa översättningar med hänsyn till språkliga nyanser. Vi ser också till att både översättare och korrekturläsare är väl insatta i vikten av SEO-vänliga texter – detta för att kunna erbjuda en så konkurrenskraftig tjänst som möjligt.

Kontakta oss

Det är A och O för oss att du som kund blir nöjd med det vi levererar och att du vill fortsätta samarbeta med oss. Om du har några frågor om våra polska översättningstjänster eller vill göra en beställning – tveka inte att kontakta oss.

Two businessmen in a meeting.

100% Nöjd-kund

Marknaden efterfrågar unika texter. Därför har vi lagt stort fokus på att säkerställa att texterna inte liknar andra texter på internet. Vi vet också att kunderna vill ha jämn och hög kvalitet på texterna, samt ha så lite manuell administration som möjligt.

Illustration över ett API:s funktion

Integration

Automatisera text och översättningsarbete genom integration. Med vårt API eller våra moduler kan du snabbt och smidigt skicka, hämta och publicera dina webbtexter direkt i din e-handelsplattform eller CMS.

Kontakta oss för offert

180
Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor