Holländska/Nederländska

Holländska, likt tyska, är ett västgermanskt språk och en nära släkting till det svenska språket. Även om det finns många likheter finns det även många skillnader som kan göra det knepigt att översätta mellan de två språken.

Arbetet med översättningar till holländska

För att försäkra oss om att våra översättningar uppnår den önskade kvalitén använder vi oss av översättare som är flytande och kunniga i både holländska och svenska samt har goda skriftliga kompetenser inom många ämnen.

Vi tilldelar varje specifikt uppdrag med hänsyn till våra översättare, så att det blir rätt nivå och även inom rätt ämne. Översättarna arbetar sedan med texterna i etapper och efter att ha levererat ett färdigt stycke överlämnas innehållet till en av våra erfarna korrekturläsare för kvalitetsgranskning. Här kontrolleras att dina krav uppfylls. Korrekturläsaren försäkrar sig även om att alla stav- och grammatiska fel är korrigerade. Endast efter dessa kvalitetskontroller levererar vi vår färdiga produkt till dig som kund.

Vår unika arbetsprocess passar framförallt vissa kunder – de som har höga krav på volym och/eller fokus på SEO:

  • E-handlare som har eller behöver sin webbshop översatt till holländska
  • Bolag med starka online marketing-kanaler
  • Bolag verksamma med content marketing på holländska
  • Företag som har behov av kontinuerliga översättningar till holländska
  • SEO-bolag med kunder som behöver holländsk SEO-content

Det holländska språket

Holländska har ett lågfrankiskt ursprung och är ett germanskt språk med många komplicerade ordföljder och långa sammansatta ord. I det angränsande landet Belgien talas det en egen variant av holländska som kallas för flamländska vilket anses vara en franskpåverkad dialekt. Holländska talas även i före detta holländska kolonier som till exempel Curaçao, Aruba och Surinam.

Kontakta oss

Vi är mångsidiga vilket innebär att vi arbetar med olika nivåer av text och olika ämnesområden. Vi levererar översättningar av hög kvalitet oavsett om det gäller en teknisk text eller en artikel. Om du har några frågor om vår holländsk-svenska översättningstjänst eller om du vill lägga en order – tveka inte att kontakta oss.

Two businessmen in a meeting.

100% Nöjd-kund

Marknaden efterfrågar unika texter. Därför har vi lagt stort fokus på att säkerställa att texterna inte liknar andra texter på internet. Vi vet också att kunderna vill ha jämn och hög kvalitet på texterna, samt ha så lite manuell administration som möjligt.

Illustration över ett API:s funktion

Integration

Automatisera text och översättningsarbete genom integration. Med vårt API eller våra moduler kan du snabbt och smidigt skicka, hämta och publicera dina webbtexter direkt i din e-handelsplattform eller CMS.

Kontakta oss för offert

180
Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor