Franska

Det är populärt att översätta till franska, och den franska marknaden är en av Europas största och mest attraktiva. Contentors arbetssätt med översättare och korrekturläsare är gjort för att kunna erbjuda stora kvantiteter med hög kvalitet och full service.

Korrekta översättningar svenska – franska

Vår unika arbetsprocess klarar stora volymer av översättningar till franska.
Genom att vi lägger vikt vid att även utbilda våra översättare och korrekturläsare i vilka faktorer som är viktiga för att texterna ska synas bra för sökmotorer, så kallad SEO-anpassning, kan vi leverera översättningar från svenska till franska som är speciellt anpassade för webbföretag och e-handlare. Vi anställer enbart franska översättare som arbetar med att skriva till sitt modersmål. Dessa två faktorer i kombination gör att vi inte enbart kan leverera direkta översättningar, utan även så kallad ”lokalisering” till franska – d.v.s göra innehållet så anpassat till den franska målgruppen som möjligt.

Innehållet som finns på en webbsida är viktigt, och man pratar ofta om att content är en av de viktigaste faktorerna, både vad det gäller att få bra konvertering såväl som bra synlighet i sökmotorerna. Därför lägger vi stor vikt vid att leverera rätt content – till rätt pris – både vad gäller översättningar från svenska till franska såväl som andra uppdrag, likt de texter vi skriver på beställning eller andra tjänster såsom copywriting, spökskrivning etc.

Vi är specialiserade på översättningar av texter till franska anpassade för e-handel, online marketing och content marketing. Genom vår kostnadseffektiva process och genom att vi kan hantera stora volymer är vi många e-handlares förstaval när det kommer till översättningar.

Att översätta till franska

Franska är bland de mest talade språken i världen, främst brukat i Afrika och Sydostasien vilka använder språket till vardags. Även om det förekommer stora regionala skillnader i språket mellan dessa länder – vad gäller uttryck, ord och stavningar – så är det ett av de mest betydande språken i världen.

Precis som engelskan har brittisk engelska och amerikansk engelska har franskan sina skillnader mellan olika länder och kontinenter. Skillnader både i accent och uttal, men även i skrift. Med anledning av detta är det viktigt att arbeta med exempelvis franska översättare om Frankrike är målgruppen – och inte med marockanska eller vietnamesiska sådana.

Kontakta oss

Vi är stolta över att kunna erbjuda översättningar från svenska till franska anpassade för e-handel och företag med stark webbnärvaro. – tveka inte att kontakta oss.

Two businessmen in a meeting.

100% Nöjd-kund

Marknaden efterfrågar unika texter. Därför har vi lagt stort fokus på att säkerställa att texterna inte liknar andra texter på internet. Vi vet också att kunderna vill ha jämn och hög kvalitet på texterna, samt ha så lite manuell administration som möjligt.

Illustration över ett API:s funktion

Integration

Automatisera text och översättningsarbete genom integration. Med vårt API eller våra moduler kan du snabbt och smidigt skicka, hämta och publicera dina webbtexter direkt i din e-handelsplattform eller CMS.

Kontakta oss för offert

180
Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor