Skrivarskolan del 1: Du vill väll dina kunder väl?

Visst är det lätt att stava korekt? Många svarar nog ja på den frågan. Särskillt när du skriver i ett ordbehandlingsprogram, för då har du ju hjälp av rättstavningsfunktionen. Eller?

Tidspress ökar felen
Tyvärr är det inte alltid så enkelt. Idag är tiden ofta knapp och det är ofta viktigare att du blir klar fort som möjligt än att allt är korrekt. Visst händer det att du skriver direkt i uppdateringsrutan för Instagram, Facebook eller till och med publicerar ett blogginlägg utan att dubbelkolla stavningen?

Underlätta för dina besökare
För att underlätta för dina besökare att förstå vad du menar är det viktigt att göra en stavningskontroll. Detta gör du förslagsvis genom att skriva texten i ett ordbehandlingsprogram, för att sedan kopiera in texten i textrutan på sidan där du vill publicera den.

Lita inte blint på rättstavningsfunktionen
Det är viktigt att tänka på att de flesta ordbehandlingsprogram inte har en komplett ordlista. Som exempel gav inte den ordbehandlare jag skriver i fel för ordet väll i rubriken. Programmet gav inte mig fel i detta fall eftersom ordet finns, men i en helt annan betydelse. Det är därför bättre att slå upp ordet du är osäker på en gång för mycket än en gång för lite.

För att underlätta för dig har vi sammanställt en liten lathund över ord som ofta blir felstavade:

FELSTAVADE ORDRÄTTSTAVADE ORD
alldrigaldrig
aldelesalldeles
altidalltid
bedömmerbedömer
faktistfaktiskt
förestenförresten
föränförrän
gammlagamla
hittils / hitillshittills
hälsthelst
egenklien / igentligenegentligen
imotemot
interjuvintervju
intreseradintresserad
kariärkarriär
kompleterakomplettera
konferanskonferens
konkurenskonkurrens
konkurentkonkurrent
noggran / nogrannnoggrann
särskilltsärskilt
vilkorvillkor
ytterliggareytterligare
överaskningöverraskning
Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess