Våra garantier

Du som kund ska känna dig trygg med Contentor som leverantör av texter och översättningar. Det säkerställer vi genom våra garantier.

Nöjd kund-garanti
Contentors kunder ska vara nöjda kunder. Detta innebär att du endast betalar för det du är nöjd med. Skulle du uppleva att texterna inte lever upp till samma nivå som provtexterna försöker vi rätta till det. Känner du däremot att du hellre vill avsluta samarbetet kostar projekttiden dig ingenting.

Dedikerad kontaktperson för alla uppdrag
Du har alltid kontakt med samma person på Contentor. Det minskar risken för missförstånd och gör det enkelt att lösa eventuella problem. Kontakten sköter du huvudsakligen via telefon eller mejl.

Vi är flexibla
Vi klarar av de flesta uppdrag. Inga specialbeställningar har hittills avvisats sedan starten 2008. Tvärtom tycker vi det är spännande att bli utmanade för att på så vis kunna utveckla bättre rutiner och system.

Texter kontrolleras mot Internet för plagiat
Det gör vi via Copyscape, som verifierar att texten inte är lik en redan befintlig text på nätet. Då kan du vara trygg i att du har nya texter som inte påverkar ditt SEO-arbete negativt.

All upphovsrätt tillfaller kund
Vi har inga upphovsrättsliga anspråk på de texter vi levererar – det är helt upp till dig vad du vill göra med dem. Skribenterna accepterar att avsäga sig upphovsrätten i samma stund som de åtar sig ett uppdrag från Contentor. Dessutom alltid med sekretess.

Vi minimerar manuellt arbete
Med vårt API eller våra moduler kan du snabbt och smidigt skicka, hämta och publicera dina webbtexter direkt i din e-handelsplattform eller CMS. Läs mer om Contentor GO!

Inte översättning, lokalisering
Våra översättare arbetar på sina egna modersmål och är medvetna om språkliga skillnader och nyanser. Därmed kan vi se till att de texter vi producerar sätts i rätt sammanhang för önskat språk och målgrupp.

Skribenterna följer tydliga riktlinjer gällande språk och stavning.
Alla skribenter följer definierade skrivregler gällande citat, källkritik och korrekt språk. Skribenterna skriver med aktiv stavningskontroll på svenska, samt korrekturläser sina texter före leverans.

Alla texter korrekturläses av dedikerad korrekturläsare
För att du som kund inte ska behöva oroa dig för språkfel korrekturläses alla texter innan de skickas till dig.

Vi har sekretess
Contentor avslöjar aldrig kundens identitet eller utförda uppdrag utan godkännande. Du kan få dina nyheter, blogginlägg etc. spökskrivna utan att det blir känt att Contentors skribenter producerat dem.

100% Nöjd kund-garanti
Inte bara översättning, utan lokalisering
Flexibilitet & Sekretess