Bilden visar en pil som pekar mot "= strategi".

Multi eller omni? Vi reder ut kanalbegreppen!

Buzzwords kommer och går, men något som visar sig bestå är de olika kanalbegreppen. Även om kunderna inte bryr sig nämnvärt om vilket ord du använder dig av måste du såklart hålla reda på begreppen. Vad är egentligen multi- och omnikanal och vilka skillnader finns det mellan dessa två strategier?

Multikanal och omnikanal är två närliggande strategier som kan orsaka en del förvirring. Här reder vi ut och förklarar begreppen.

Vad är multikanal?

Multimedia, multipel, multimiljonär; du känner förmodligen igen orden och redan nu kanske du anar vart vi är på väg. Ordet “multi” betyder “många”. Enkelt uttryckt kan man säga att en multikanalstrategi innebär att ett företag interagerar med kunder över flertalet skilda kanaler, såväl online som offline. Genom multikanalnärvaro i exempelvis e-handel, fysisk butik, sociala medier och mobilapplikation kan en handlare nå fler kunder och sälja mer. Den stora fördelen med multikanalstrategi är att kunderna kan röra sig i den kanal de gillar och uppfattar som bäst. Problemet som uppstår med separata kanaler, sett ur företagets synvinkel, är att det blir svårare att skapa sig en enhetlig bild över kundens beteendemönster. Värdefulla kunddata kan helt enkelt fastna och försvinna i de enskilda kanalerna. Dessutom finns risken att tappa kunder eftersom de olika kanalerna inte är enhetliga och stör köpupplevelsen.

Multikanal = många separerade kanaler.

Vad är omnikanal?

Det finns fortfarande en uppfattning om att e-handel helt håller på att konkurrera ut fysiska butiker. Men faktum är att vi ser en trend där butikens värde ökar, både i sig själv och i kombination med e-handel. Fördelar som personligt möte, attraktiv miljö och känslan att kunna ta på produkter har gjort att de fysiska butikerna har fått ett uppsving. På grund av den ökade konkurrensen har många företag tagit sig ett steg närmare visionen om en omnikanalstrategi. Enkelt uttryckt kan man säga att en omnikanalstrategi ser på kanalerna som en sömlös helhetsupplevelse – det finns inga gränser mellan någon av de många kanalerna man använder. Allt fler e-handlare erbjuder exempelvis kunden att köpa online, men att hämta eller returnera varan i butik. 2017 handlade 23 % av Sveriges 15-74-åringar något på nätet som de hämtade ut i butik (DIBS rapport).

Omnikanal = många kanaler som samverkar sömlöst.

Multikanal vs. omnikanal – likheter och skillnader

Det grundläggande målet med de båda strategierna är att nå kunder genom flertalet kanaler. Trots detta finns det stora skillnader mellan begreppen. Enkelt uttryckt kan man säga att den stora skillnaden inte handlar om antalet kanaler utan om vilken inställning man har till dem. Om ett företag erbjuder en helt sömlös upplevelse i samtliga kanaler, exempelvis genom att kundkorgen följer med även om kunden byter enhet, är detta en omnikanalstrategi. Om kunden istället måste börja om sitt köp när hen byter från telefon till dator är detta ett tydligt exempel på en multikanalstrategi – man finns på flera kanaler men det är något som stör upplevelsen.

Vill du veta mer om Contentor? Kontakta oss idag och se hur vi kan hjälpa dig med översättning och innehåll!

100% Nöjd kund-garanti
Inte bara översättning, utan lokalisering
Flexibilitet & Sekretess