Är du intresserad av att bli en del av vårt team, men har fortfarande frågor? Läs igenom våra svar på de vanligaste frågorna vi får, eller kontakta oss på career@contentor.se om du inte hittar svaren på just dina frågor på den här sidan.

Behöver jag en examen eller något annat kunskapsbevis för att få arbeta för Contentor?

Nej. Vi anställer språkentusiaster med olika bakgrund och uppmuntrar till en kreativ, flexibel och fri arbetsmiljö. Observera att vi inte utför auktoriserade översättningar.

Hur blir jag skribent/översättare på Contentor?

För att bli en del i vårt globalt växande arbetslag så måste du gå igenom ansökningsprocessen där vi bland annat utvärderar huruvida dina färdigheter stämmer överens med de krav vi ställer på våra anställda.

  1. Fyll i ansökan för skribenter/översättare.
  2. Om vi beslutar att gå vidare med din ansökan så följer en bedömningsprocess med ett kort skrivtest i det språk som du har ansökt att skriva på. Detta betyder att om du har ansökt som skribent i norska kommer testet att vara utformat på detta språk.
  3. Om du får ett godkänt resultat i bedömningstestet så erbjuder vi kontrakt och NDA-avtal som skrivs under av bägge parter.
  4. Efter att alla dokument är underskrivna och färdiga så blir du en del av vårt globala team med content-skribenter.

Är anställningen på heltid?

På Contentor jobbar vi med projektbaserade kontrakt. För dig som skribent/översättare innebär detta att du är fri att tacka ja eller nej till uppdragen som vi erbjuder. Samtidigt innebär denna anställningsform att vi inte kan garantera en viss mängd arbete per vecka eller månad. Dock arbetar flera av Contentors skribenter och översättare på heltid eller nästintill heltid.

Jag talar flera språk flytande. Kan jag ansöka som flerspråkig skribent/översättare?

Det språk som du primärt ansöker att skriva på bör vara ditt modersmål. Om du sedan har andra- eller tredje språk som du bemästrar i princip lika bra så finns alltid chansen att göra bedömningstest även i dessa. Vid godkänt resultat kan du då bli aktuell som skribent eller översättare i flera språk än ditt modersmål.

Hur mycket tjänar jag som skribent/översättare på Contentor?

Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön för ditt utförda arbete. Den exakta lönen skiljer sig mellan uppdragen och beror framför allt på textens komplexitet. Om vi går vidare med din ansökan får du ett informationspaket med fler detaljer kring detta. Se till att skicka in din ansökan som skribent / översättare

Vilken typ av texter kommer jag att skriva?

I huvudsak skriver och översätter vi texter för företag inom e-handel. Detta innebär att en stor del av det som skrivs och översätts är produktbeskrivningar, nyhetsbrev, blogginlägg och andra texter inom samma kategori.

Hur betalar jag skatt som anställd hos Contentor?

Om du betalar skatt i Sverige så tar vi hand om dina skatteinbetalningar och sociala avgifter. Såvida vi inte får någon annan information från dig drar vi av 30% i inkomstskatt.

När du betalar skatt i ett annat land måste du själv ta hand om dina skatteinbetalningar och sociala avgifter. I dessa fall rekommenderar vi att du tar kontakt med ett skattekontor i landet som du avser betala skatt i så snart som möjligt, för att ta reda på hur du ska gå tillväga och huruvida du ska betala in skatten direkt när lönen kommer eller retroaktivt när du har samlat en hel årslön.

Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor