Bilden visar en jordglob

Vikten av lokalisering i översättning

Alla som någon gång har översatt en text vet att översättning innebär så mycket mer än att ersätta ett ord med ett annat.

Att bara översätta en text till ett annat språk fungerar utmärkt till vissa syften. Texten blir fortfarande begriplig. Alla som kan språket förstår textens innebörd – och det är väl det viktigaste, eller? Nej, för att en översatt text ska bli bra på riktigt krävs det mer än så.

I varje text, oavsett om den är översatt eller inte, måste språket vara anpassat till situationen och mottagaren. När det gäller översättningar är det här särskilt viktigt. Varje språk har sina språkliga och kulturella normer som en översättare måste förhålla sig till. Det är det som lokalisering innebär – att alla ord och uttryck som en översättare väljer måste vara anpassade efter lokala förhållanden.

 

Lokalisering

Lokalisering innebär mer lite mer arbete eftersom det kräver anpassning från ett språk till ett annat. Men lokalisering handlar också om traditionellt målgruppsarbete. Vem är det egentligen som är mottagaren för den översatta texten? Vilken ”local” skriver du för?

Ett språk är aldrig statiskt. Det utvecklas ständigt och används på olika sätt beroende på var i världen de talas. Spanska är ett av världens största språk och nästan en halv miljard människor runt om i världen har spanska som modersmål. Men den spanskan som talas i Spanien skiljer sig på många sätt med den som talas i Mexiko – därför är lokalisering absolut nödvändigt.

Språkliga och kulturella skillnader måste tas i beaktning när en text översätts. Det vet vi på Contentor. Våra översättare arbetar endast med att översätta texter till språk som är deras modersmål eftersom det ger bäst förutsättningar för en bra text. Det är när en översättare använder sig egna modersmål som hen bäst bedömer vilka ord och uttryck som ska användas i givna situationer.

 

Med över 400 duktiga skribenter och översättare till 24 olika språk har vi levererat bra texter sedan 2007. Det tänker vi fortsätta med!

Är du i behov av riktigt bra översättningar? Vi på Contentor hanterar många olika språkkombinationer och har lång erfarenhet av att leverera texter som fungerar!

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med översättning

Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor